obchod@rockstonecz.cz

+420 732 721 816

Přírodní zeolit lze ve smyslu evropské normy EN 197-1 označit za přírodní puzolan. Po smíchání s vodou sám netvrdne, avšak pokud je jemně namletý, reaguje v přítomnosti vody s rozpuštěným hydroxidem vápenatým za tvorby sloučenin vápenatých silikátů a vápenatých aluminátů, které jsou nositelé postupně narůstající pevnosti.

Aplikací zeolitu jako náhrady za běžný portlandský cement lze dosáhnout stejné síranovzdornosti jakou vykazuje síranovzdorný portlandský cement. Zeolit je vhodný pro aplikace v náročném síranovém agresivním prostředí. Využití zeolitu jako aktivní příměsi do cementu zlepšuje mikrostrukturu cementového kamene a tím zvyšuje trvanlivost betonu, odolnost proti korozi a neprostupnost betonu. Používá se jako interní přísada těsnících směsí pro ekologické stavby, za účelem omezení šíření kontaminovaných vod. Je vhodný na přípravu cementových suspenzí pro účely podzemních těsnících stěn, na zálivky mikropilotů.

 

 

Comments are closed.