obchod@rockstonecz.cz

+420 732 721 816

Fyzikálně-chemické vlastnosti zeolitu vyplývají z jeho alumosilikátové kostrovité struktury, která umožňuje dehydrataci, výměnu iontů a absorpci molekul různé velikosti, aniž by došlo k jejich narušení. To umožňuje používat zeolit jako sorbent, molekulární síto a katalyzátor.

  • čištění zemního a jiných plynů od CO2,H2S, SO2, NH3.
  • odstraňování Cs137 a Sr90 z radioaktivních odpadů
  • odstraňování amoniaku z odpadních vod
  • likvidace ropných havárií
  • plnivo v papírenském průmyslu
  • leštící složka čistících prostředků
  • solární termokolektory v  absorpčních chladících zařízeních
  • přírodní sorbent pachů a vlhkosti

Comments are closed.