obchod@rockstonecz.cz

+420 732 721 816

Co děláme Jsme zpracovatel a dovozce zeolitu do ČR

 • Zemědělství

  Přidáním zeolitu do půdy můžeme významně ovlivnit některé z půdních vlastností. Obohacuje půdu o stopové a biogenní prvky. Příznivě působí na růst a vývoj plodin, zlepšuje úrodnost a zvyšuje výnos pěstovaných plodin. Lépe provzdušňuje půdní komplex. U písčitých půd zvyšuje úrodnost, lépe zadržuje vodu a postupně ji uvolňuje dle potřeb rostlin.

  Podrobnosti
 • Chovatelství

  Zeolit se využívá při chovu hospodářských zvířat, jako doplňková látka do krmiva a do podestýlek. Přidáním do podestýlek docílíme snížení zápachu a zlepšení prostředí pro chov hospodářských zvířat. Přidáním do krmných směsí se zvyšuje produkce masa a zároveň zlepšuje zdravotního stav chovaných zvířat.

  Podrobnosti
 • Filtrace vody

  Zeolit se používá jako filtrační medium pro čištění zahradních jezírek, rybníků a akvárií.
  Pórovitá struktura zeolitu poskytuje optimální povrch pro kolonizaci biologicky užitečných nitrifikačních bakterií.

  Podrobnosti
 • Stavebnictví

  Zeolit je vhodný pro aplikace v náročném síranovém agresivním prostředí. Využití zeolitu jako aktivní příměsi do cementu zlepšuje mikrostrukturu cementového kamene a tím zvyšuje trvanlivost betonu, odolnost proti korozi a neprostupnost betonu. Používá se jako interní přísada těsnících směsí pro ekologické stavby, za účelem omezení šíření kontaminovaných vod.

  Podrobnosti
 • Chemický průmysl

  Fyzikálně-chemické vlastnosti zeolitu vyplývají z jeho alumosilikátové kostrovité struktury, která umožňuje dehydrataci, výměnu iontů a absorpci molekul různé velikosti, aniž by došlo k jejich narušení. To umožňuje používat zeolit jako sorbent, molekulární síto a katalyzátor.

  Podrobnosti
 • Medicína

  Zeolit absorbuje volné radikály, toxiny, radioaktivitu, těžké kovy a jiné škodliviny a šetrným způsobem jejich vyplavuje z těla. Aktivizuje imunitní systém, příznivě ovlivňuje strukturu a stavbu kostí. Odstraňuje překyselení žaludku, žaludeční vředy, zkracuje čas rekonvalescence po operacích, zefektivňuje léčbu kloubů.

  Podrobnosti